Ik zal mij eerst voorstellen, ik ben Gaytrie Soekhnandan en achtte na ruim 20 jaar voor verschillende werkgevers in de uitzendbranche te hebben gewerkt, de tijd gekomen is om voor mij zelf te beginnen. 

Sinds 1 februari 2017 heb ik  mijn eigen bemiddelingsbureau GS@Work.

Ik weet hoe belangrijk het is om de gewerkte uren van de flexwerkers op tijd te verlonen en te facturen.

Ik heb met verschillende verloonpakketten gewerkt, o.a. Freepack, Sedis (Nocore), UB+ en Easy Flex. Het verzorgen van de omzetbelasting en loonbelasting, het doen van pensioenaangifte en alle daarmee gepaard gaande administratieve werkzaamheden en ben bekend met de huidige wet en regelgeving. Daarnaast deed ik ook de boekhouding in Exact; het boeken van in- en verkoopnota’s en van loonjournaalposten, alsmede het afboeken van bankafschriften.

Ik hield mij 1 a 2 dagen per week bezig met het verwerken, uitbetalen en factureren van de gewerkte uren van de flexwerkers. Ik zorgde ook voor de tijdige facturering, verloning en uitbetaling.

In mijn carrière heb ik ervaren, dat bij uitval van medewerkers door ziekte, zwangerschap en in de (hectische) vakantie er achterstanden ontstaan of veel van deze werkzaamheden zelfs blijven liggen.

Dit leidt tot veel onvrede, bij de flexwerkers, maar ook bij opdrachtgevers. Het loont vaak niet de moeite om voor een korte periode andere werknemers in dienst te nemen, die bovendien ook nog moeten worden ingewerkt.

Bij GS@work bestaat de mogelijkheid om deze werkzaamheden op uur- dan wel projectbasis uit te besteden. Desgewenst kan ik uw medewerkers ook de benodigde ondersteuning geven. Ik hanteer een concurrerend uurtarief, terwijl bij opdrachten voor langere duur korting mogelijk is.